Search   Contact      
 
     

 

12 maart 2006

Angelsaksisch recht is anders

In hun boek "Angelsaksen versus Rijnlanders" leggen Brouwer en Moerman uit dat er verschillen zijn in de management opvattingen in Angelsaksiche model versus her Rijnlandse. Aangeduid als Principle versus Rule komen die verschillen spruiten voor een niet onbelangrijk deel voort ui het feit dat Amerika een contractmaatschappij is.

Deze contractmaatschappij kent, net als Engeland, niet het Romeinse recht. In het Romeinse recht zijn er algemene beginselen waaraan individuele gevallen worden getoetst. In de Common - of Case - Law van Engeland en de VS gaat het "the other way around". De rechtspraak ontwikkelt zich van geval tot geval. Er is geen systeem waarin een algemene uitspraak te vinden is. Bij rechtszaken zoekt men naar een oordeel op basis van vergelijkbare uitspraken. Door het ontbreken van een codificatie is de wetgeving uiterst specifiek van aard.

Dat betekent dat partijen die onderlinge relaties aangaan waterdichte contracten moeten opstellen, want er zijn geen algemene beginselen waarop ze kunnen terugvallen. Wordt er EEN uitzonderingsgeval vergeten, dan hang je en word je "gesued". Zelfs het begrip dag wordt nog gedetailleerd en exact bechreven. Alles wordt dichtgetimmerd: voor eventualiteiten moeten er apart bepalingen worden opgenomen. Door het rechtsysteem gaat er heel veel energie zitten in het vruvhteloos vooruitzien in zelf geconstrueerde werkelijkheden. Vruchteloos - aldus de auteurs - omdat de werkelijkheid zich niet laat vangen in regels want zij is stochastisch, dynamisch en complex.

-----

"Angelsaksen versus Rijnlanders" van Brouwer en Moerman is online te bestellen bij Managementboek.nl

 

 

_________________________________________________________

floor

(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor