Search   Contact      
 
     

 

 

 

 

 

 

Wet van de situatie

Er bestaat niet één bepaalde organisatiestructuur die voor alle organisaties in alle situaties de beste is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • de externe omstandigheden (de complexiteit en stabiliteit van de omgeving)
  • interne omstandigheden (grootte van de onderneming, soort product of dienst etc.).

Dit wordt de wet van de situatie genoemd: voor ieder concreet geval zal bekeken moeten worden wat voor die organisatie in die situatie het beste maatwerk is. U bent dus gewaarschuwd voor de organisatie adviesbureaus die met kant-en-klaar oplossingen komen.

De wet van de situatie is door meerdere (meest Angelsaksische) auteurs beschreven onder de naam ‘'contingency theory'. De Nederlandse term is afkomstig van wijlen professor In ’'t Veld, in zijn leven werkzaam bij onder andere de TU Delft en TSM Business School.

 

 

 

 Commentaar en vragen kunt U mailen aan: webmaster@floor.nl

 

 

managementnieuws

nieuws


bouwweb


Focus Conferences

consultants

managementboek.nl

amazon

webwise


 

 

 

_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1994-2021 floor .