Search   Contact      
 
     

 

 

 

 

 

 

Wetmatigheid van de leercurve

Deze wetmatigheid spitst zich toe op twee management onderdelen:
- de individuele leercurve.
De individuele leercurve geeft aan hoeveel je (leert) in de tijd. De meeste leercurven vertonen de volgende vorm.
 


leercurve 

Na verloop van tijd verloopt je leerproces trager. Je hebt al een hoop gezien. Je werkzaamheden worden meer routine. Management auteur Stephen P. Robbins beweert in zijn boek “The Truth About Managing People” dat medewerkers zelfs voor de ingewikkeldste banen in twee jaar de leercurve grotendeels is doorlopen en vanaf dat moment zeer afvlakt.

Managers zouden zich meer aan deze managementwet moeten houden en (tijdelijke) functieroulatie binnen de organisatie moeten stimuleren. Ook een gezonde uitstroming (met als gevolg: instroming) van personeel stimuleert het leren van medewerkers en dus van organisaties.

- de productieleercurve
De productieleercurve )ook wel ervaringscurve genoemd) is een management wet uit het veld van het productiemanagement. De wet stelt dat de hoeveelheid tijd die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren of product te produceren lager zal zijn voor elke volgende keer dat de taak wordt uitgevoerd of het product geproduceerd. Deze afname in de tijd zal in het begin groot zijn, maar naarmate de tijd vordert, zal de tijdwinst steeds kleiner zijn (grafisch: afplatting van de leercurve).

 

 

managementnieuws

nieuws


bouwweb


Focus Conferences

consultants

managementboek.nl

amazon

webwise


 

 

 

_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1994-2021 floor .