Search   Contact      
 
     

 

 

 

 

 

 

Effectiviteitswet: E = K x A x M

Wordt ook wel één van de weinige echte wetmatigheden van het management genoemd. De effectiviteitswet stelt dat de effectiviteit van een gekozen oplossing het product is van de kwaliteit, de acceptatie en het management van de oplossing.

De wet wordt toegepast in de logistiek, kwaliteitsmanagement, organisatieadvieswerk en de veranderkunde.

Hieruit kan worden afgeleid dat de kwalitatief minder goede oplossing waar de gehele organisatie achterstaat wel eens tot betere resultaten kan leiden dan de perfecte oplossing die weinig draagvlak heeft en slecht ‘gemanaged’ wordt. Denk aan reorganisaties en herstructureringen.

 

managementnieuws

nieuws


bouwweb


Focus Conferences

consultants

managementboek.nl

amazon

webwise


 

 

 

_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1994-2021 floor .