Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Kritische succesfactor
Een kritische succesfactor is datgene waarin een organisatie moet excelleren om te kunnen overleven, ofwel datgene wat voor het succes van de organisatie van doorslaggevende betekenis is.

Kernwaarden
Een set gedeelde waarden teneinde de gelijkgezindheid, commitment en toewijding van de medewerkers te versterken en hun gedrag gunstig te beïnvloeden. De kernwaarden bepalen hoe men te werk gaat om de visie te realiseren.

Strategische doelen
Strategische doelen zijn meetbare resultaten die moeten worden bereikt. Ze beschrijven een beoogd resultaat dat op korte termijn bereikt moet worden om de visie te verwezenlijken.

Prestatie-indicatoren
Een prestatie-indicator is een aan de kritische succesfactor en het strategisch doel gerelateerd meetpunt waarmee het functioneren van het betreffende proces kan worden beoordeeld.

Streefcijfers
Een streefcijfer is een kwantitatieve doelstelling van een prestatie-indicator. Het is een na te streven waarde die door middel van een prestatie-indicator kan worden gemeten.

Voorbeelden prestatie-indicatoren

 • Efficiëncy ( normatieve kosten/werkelijke kosten)
 • Doorlooptijd (bewerkingstijden + wachttijden)
 • Levertijd
 • Tevredenheidsgraad medewerkers
 • Tevredenheidsgraad klanten
 • Arbeidsproductiviteit
 • Toegevoegde waarde/personeelskosten
 • % overhead
 • Productieve uren
 • Aantal noodzakelijke cursussen/workshops
 • Opleidingskosten medewerkers / management
 • Aantal opgeloste problemen
 • Aantal uitgewerkte voorstellen verbeterteams
 • % medewerkers met competentieprofiel
 • Gemiddelde verblijfsduur op 1 positie
 • Investeringsniveau (onderhanden werk / MIT projecten)
 • % personeelskosten/onderhandenwerk
 • % raming versus marktaanbieding
 • Trefzekerheid raming versus spreiding marktaanbiedingen

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor