Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Professional / professionele organisatie

Professionele partijen beschikken over de competenties (kennis, vaardigheden en
attitude), die bij een professionele aanpak passen. Tevens wordt gesteld dat professionals systematisch, rationeel en doelgericht werken.

Een professional werkt:

* systematisch,
• rationeel
• en doelgericht
• met state-of-the-art methoden en technieken
• met zorgvuldig gekozen materiaal en materiaal.

Daarbij zal een professional over de juiste competenties moeten beschikken, waarbij competenties gedefinieerd worden als de combinatie van kennis, vaardigheden en attitude [Delden, 1995; Sveiby, 1998; Weggeman, 1992].

Elke professional zal moeten beschikken over voldoende vakkennis en de vaardigheden moeten hebben om de voorgenomen taken te kunnen volbrengen. De attitude van de professional is “het steeds beter willen doen”, het streven naar het beste resultaat. Dit geldt voor alle professionals in de industrie, bouw, consultancy en/of in de sport. Een professional zal weldoordacht werken om efficiënt middelen in te zetten om daarmee voorgenomen doelen te bereiken.

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor