Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Publiek Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een vorm van samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren.

PPP, Publiek Privaat Partnership
Wanneer de samenwerking ook organisatorisch zwaarder wordt vormgegeven (bijvoorbeeld in een gezamenlijk NV) dan wordt gesproken van een PPP, een Publiek Privaat Partnership.

Publiek Private Financiering
PPS en PPP samenwerkingsvormen. Vaak wordt de PPS genoemd als financieringsvorm of van contractvorm. Dat is niet juist en een niet goed uitgangspunt om overheid en markt te laten samenwerken. Samenwerking lukt alleen als beide partijen iets in te brengen hebben, waardoor de samenwerking sterker is dan de afzonderlijke partijen.

 

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor