Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Innovatief aanbesteden

nieuwe manier (2004) van benaderen van de markt door de overheid.

Definitie: Innovatief aanbesteden wordt hierbij als volgt gedefinieerd: "het in meerdere mate zoeken naar en toepassen van modernere vormen van aanbesteding, met een nadruk op het streven naar meer geïntegreerde contractvormen (in discipline, tijd en omvang), die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit en scherpere prijscalculatie van projecten".

Innovatieve contractvormen zijn:

  • DB - Design Build
  • DC - Design Construct
  • EC - Engineering Construct
  • DBM - Design Build Maintain
  • DBFM - Design Build Finance Maintain (vaak toegepast bij PPS)
  • DBFMO - Design Build Finance Maintain Operate

De "D" houdt het ontwerpen in. De "B" en "C" het eigenlijke bouwen. Belangrijk is de "M" voor het onderhouden. Als dat wordt toegevoegd aan het contract heb je iets meer grip op het aanbieden op basis van de levensduurkosten van een object (LCC).

Bij PPS en PPP- Public Private Partnership - wordt vaak DBFM als contractvorm gekozen om daarmee de aanbieder risicodragend te laten participeren in het project.

zie: Verkeer en Waterstaat - marktwerking - contractvormen

 

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor