Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Mary Parker Follett (1868-1933)

Follett is van de klassiekers de meest moderne. Hoewel zij in haar tijd waardering kreeg is zij nooit voor de volle 100% begrepen. Haar visie en heldere analyses werden - volgens Drucker - niet volledig recht gedaan.

In tegenstelling tot Taylor gaf zij veel aandacht aan de sociale kant van het management. Daarmee was zij de voorloper van de Human Relations school als reactie op het Scientific Management van Taylor. Moderne opvattingen over management kunnen hun basis terugvinden in het werk van Follett.

Zij bepleitte integraal management en verbond verschillende disciplines met elkaar (alles heeft met alles te maken). Een scheiding van disciplines mag geen belemmering zijn voor een analyse. In het sociaal verkeer geldt "actie ontlokt reactie". Het gedrag van managers ontlokt een reactie bij de ondergeschikten en omgekeerd. De beinvloeding is tweezijdig. In duidelijke situaties nemen ondergeschikten 'als vanzelf' goede beslissingen. De taak voor 'bazen' is om die heldere, duidelijk situaties te laten ontstaan. Zelfsturing prefereert Follett boven de hierarchische aansturing. Conflicten kunnen kansen bieden om tot een win-win situatie te komen. De latere Harvard onderhandelingsmethode was hierop gebaseerd. Managers kunnen doelstelling en belangen integreren zodat geen partij hoeft in te leveren.

Literatuur

Dynamic Administration
 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor