Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Charles Champy (1944)

Champy is voorzitter van CSC Index, een manament consultant uit Massachusetts dat zich heeft toegelegd op het ontwikkelen van 're-engineering'.
Met Michael Hammer stond hij aan het begin van een van de meest invloedrijke trends in management en organisatie: re-engineering.  De grondgedachte hiervan is eenvoudig. De moderne technologie zal een grote invloed hebben op de bedrijfsprocessen. De hele organisatie zal daarmee kunnen worden aangepast en daardoor doelmatiger, eenvoudiger zijn. Routineuze werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd en het denkwerk wordt samengenomen om integraal te worden uitgevoerd. Het herontwerp zal niet het probleem vormen. De ingrijpende verandering die het tot gevolg heeft echter des te meer. Onzekerheid zal in de organisatie een niet te onderschatten weerstand opleveren. De kracht van Hammer en Champy ligt niet in de noodzakelijke procesbegeleiding, maar zij onderkennen in hun boek "Reengineering the Corporation" wel de weerbarstige realiteit om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen.

In zijn boek "Beyond reengineering" beschrijft hij de organisatie na de re-engineering als kennisintensief, op het proces gericht en door professionals bemand. Overigens is de term "Beyond ..." nadien veel gebruikt door Peters (Beyond management), door de bedrijven Baan (Beyond ERP) en Bricsnet (Beyond content). Goede initiatieven, maar maak het maar eens operationeel !

Een goed herontwerp bestaat uit:

  1. Voorbereiding die het doel, facilitering en bemensing behelst
  2. Identificatie van klanten, kernprocessen en knelpunten
  3. Visie op de aanpak in relatie tot de strategische doelen van de onderneming
  4. Technisch EN sociaal herontwerp met de hieruit voortvloeiende transformatie van de organisatie.

Literatuur

Reengineering the Corporation: a manifesto for business revolution
New York, 1993

Beyond Reengineering
Reengineering management: the mandate for new leadership

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor