Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

BPR Business Process Reengineering

De grote hype in de negentiger jaren, die volgens insiders al weer over zijn hoogtepunt heen is. In 1990 gelanceerd door Michael Hammer en daarna in razend tempo door consultants overgenomen. Is daardoor in feite synoniem geworden met reorganiseren. Waar klassiek reorganiseren zich vooral bezighoudt met de bestaande structuur, richt BPR zich op het herontwerpen van de processen. Dat leidt meestal ook tot een radicaal andere structuur van de organisatie. Insiders onderscheiden drie BPR-golven.

Eén: het herstructuren/bezuinigen en afstoten van bedrijfsonderdelen. Die fase hebben de meeste bedrijven in middels achter de rug.
De tweede golf komt nu op en richt zich op innovatie en value-creation.
De derde golf moet ervoor zorgen dat de bereikte resultaten niet vastroesten. Over de resultaten van BPR is de verwarring inmiddels compleet. Tegenstanders zeggen dat zeventig procent mislukt, voorstanders beweren dat organisaties er enorme sprongen mee kunen maken. Winstpunt is in ieder geval dat de business en de wijze van organiseren weer de volle aandacht krijgt.

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor