Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Adhocratie

Het tegenovergestelde van bureaucratie: een benaming, oorspronkelijk gebruikt door Warren Bennis en vervolgens overgenomen door Alvin Toffler, Henry Mintzberg en Robert Waterman, ter aanduiding van kleine, flexibele projectteams of -groepen, die bij hun werkzaamheden vrijelijk de grenzen tussen de afdelingen van een organisatie kunnen overschrijden.

Organisatie die in vele opzichten dus het spiegelbeeld is van een bureaucratie. Mintzberg ziet de adhocracy als een van de vijf basisstructuren.

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor