Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

7S model

Een systeem, ontworpen door voormalige McKinsey-medewerkers Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert: de zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' - strategie, structuur en systemen - en vier 'zachte' - stijl, significante ge meenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf (in de zin van personeel). Pascale gebruikte dit model in "The Art of Japanese Management" in gevalsbeschrijvingen waarin Amerikaanse en Japanse ondernemingen met elkaar werden vergeleken. Peters en Waterman gebruikten het in hun boek "In Search of Excellence".

7 S model

McKinsey: een hedendaagse herformulering

In een poging om de positie van de manager te bepalen vanuit een integratie van de bestaande theorievorming ontwikkelde McKinsey zijn 7-factorenmodel.

In het engels beginnen alle sleutelwoorden met een 'S' waardoor het ook wel het 7-S-model is gaan heten.

Deze auteur pleit ervoor dat de interrelaties tussen de organisatiefactoren goed verzorgd worden. Een succesvolle organisatie zal deze sleutelfactoren bekijken als een soort van kompassen die met het oog op een doelmatige integratie, alle in ÈÈnzelfde richting zullen moeten wijzen.

We zien hier in feite een combinatie van beschrijvende en normatieve theorie.

Bespreken we kort de zeven factoren:

 1. De 'shared values'
  plaatst McKinsey bewust in het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit.
 2. De 'strategy'
  wijst op de voorgenomen acties van de manager.Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken ?
  Een en ander staat in het zgn.'mission statement'.
 3. 'Structure'
  refereert naar de inrichting van de onderneming zelf naar niveau's, taakverdeling, cordinatie, lijn-, staf- en functionele organisatie.
 4. 'Systems'
  omvat alle formele en informele werkwijzen en procedures, zoals bijvoorbeeld orderbevestiging.
 5. 'Style'verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat.
 6. 'Staff'
  concentreert zich op de vraag welke de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze recruteren, vormen, evalueren en verlonen, motiveren, behouden?
 7. 'Skills'
  tenslotte stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief?

Sommige sleutelfactoren, zoals staf, strategie, structuur en systemen kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld.

De drie andere factoren worden door McKinsey traag-variabelen genoemd omdat 'style', 'skills' en 'shared values' slechts op de langere termijn kunnen worden aangepast.

Deze laatste factoren zouden in feite de marge determineren die een bedrijf op de korte termijn kan scheppen.

Inwerken op deze 'traag-variabelen' levert zeer dikwijls geen onmiddellijk zichtbare resultaten op. Het is echter juist op deze drie factoren dat de persoon van de manager veel invloed kan uitoefenen. Al spelen allerlei zogenaamde 'managementwetten' ook hun rol... .

 

Note: Er is ook een nieuwe versie van het 7-S model.
Zie hiervoor "hypercompetition"

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2023 floor