Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Wet economische mededinging (WEM 1956)
 
De wet is gericht op het tegengaan van het misbruik maken van een mededingingsregeling of kartel of van een economische machtspositie.

De minister van Economische Zaken kan echter pas ingrijpen als hij kan aantonen dat een kartel of economische machtspositie in strijd is met het algemeen belang. Wel is het mogelijk bepaalde vormen generiek onverbindend te verklaren. Zo is in 1964 de collectieve verticale prijsbinding en de individuele verticale prijsbinding voor bepaalde artikelen verboden. Sindsdien kent bijvoorbeeld de huishoudelijke elektronica geen verplicht voorgeschreven verkoopprijzen meer, maar adviesprijzen. Kartels moeten worden aangemeld en ze worden opgenomen in een niet-openbaar Kartelregister.

Door prof. dr H.W. de Jong, deskundige op dit gebied is het aantal niet- aangemelde kartels even groot geschat als het aantal aangemelde. (in: Nederland: het kartelparadijs van Europa?, ESB 14 maart 1990).

Als strijd met het algemeen belang is aangetoond kan de minister:

  • een kartel openbaar maken;
  • aanwijzingen geven;
  • een kartel onverbindend verklaren.

De misbruikwetgeving staat tegenover de verbodswetgeving die in de VS al sinds 1890 en ook in de landen om ons heen en in het Europese mededingingsbeleid wordt gehanteerd.

In 1995 is, vooruitlopend op de nieuwe Mededingingswet, een aantal interim-maatregelen van kracht geworden, die een strenger optreden mogelijk maken. In 1996 is het ontwerp voor de nieuwe mededingingswet aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor