Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Varkenscyclus

Een cyclus van stijgingen en dalingen in hoeveelheden, prijzen. Het fenomeen is het eerste waargenomen ten aanzien van varkens en heet sindsdien de varkenscyclus.

Als varkensfokkers op de varkensmarkt de prijs zien stijgen, dan reageren ze door méér varkens te gaan fokken. Maar voordat die op de markt kunnen worden aangeboden, gaat er ruim een jaar voorbij. Komt dat toegenomen aanbod eenmaal op de markt, dan zal het daar - bij gegeven vraag - de prijs flink laten kelderen. Bij een zo lage prijs zien de fokkers er geen brood meer in en ze besluiten hun productie sterk in te krimpen. Als er bijna geen varkens meer worden aangeboden schiet de prijs weer omhoog en de geschiedenis herhaalt zich.

Het verschijnsel zie je evengoed bij andere producten of grondstoffen: rubber, koffie, cacao en dergelijke.

Ontwikkelingslanden die één of enkele landbouwproducten aanbieden, hebben van die scherpe prijsschommelingen veel last. Ook bij het hoger onderwijs speelt de varkenscylcus een rol. Als er in een bepaalde periode te weinig tandartsen zijn, loopt de honorering van tandartsen op. Dit spoort veel studenten aan om tandheelkunde te gaan studeren. Komt al dit aanbod op de markt dan blijken er opeens veel te veel tandartsen te zijn en de honorering gaat omlaag. Zakken de salarissen niet voldoende dan vertaalt zich dit in werkloosheid onder tandartsen. Studenten keren zich af van de tandheelkunde. Waardoor er opnieuw een tekort ontstaat, enzovoort.

Ook bij studies kan je het effect waarnemen. Op t=0 worden er economen gevraagd die overal over mee kunnen praten. Na verloop van tijd is dat niet meer aan de orde, want dan willen ze weer technici. Alle 4e jaars economen die gaan afstuderen moeten dan gaan omscholen willen ze werk vinden ;-)

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor