Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

rente
 
Rente of interest is een vergoeding voor het gebruik van krediet. De korte rente of geldmarktrente is de rente voor kortlopend krediet. De lange rente of kapitaalmarktrente is de rente voor langlopend krediet (meer dan twee jaar). De lange rente zal bij oplopende inflatie gaan stijgen omdat de uitleners verwachten bij het aflossen van het krediet geld met een verminderde koopkracht te ontvangen. Daarvoor vragen zij een compensatie in de vorm van iets hogere rente.

Volgens "Moderne Financiele Rekenkunde" van drs. A, van den Bergh et al zijn er verschillen in definitie van rente, interest en disconto.

P (t=0) --------------> C (t=1)

  1. Interest is een vergoeding voor beslag op geld die berekend wordt op basis van de geldprestatie op t=0 (P - present value)
  2. Disconto ("discount") is een vergoeding voor beslag op geld die berekend wordt op basis van de geldcontraprestatie (C op t=1 future value)
  3. Rente is een vergoeding voor beslag op geld als de basis van de berekening in het midden wordt gelaten.

Dientengevolge zijn de definities van de betreffende percentages:

  1. Een interestpercentage is de prijs van geld per 100 eenheden van de geldprestatie per tijdseenheid.
  2. Een discontopercentage is de prijs van geld per 100 eenheden van de geldcontraprestatie per tijdseenheid.
  3. Een rentepercentage is de prijs van geld per 100 eemheden en per tijdseenheid waarbij in het midden gelaten wordt of het percentage betrekking heeft op de geldprestatie dan wel de geldcontraprestatie.

Karakteristiek is dat men met interestpercentages kan oprenten (verschuiving naar rechts op het tijdbalkje) en dat men met discontopercentages kan disconteren (naar links verschuiven op het tijdbalkje).

Note: In het geval dat men het disconteren heeft gedaan, dan wordt gesproken van " de geldcontraprestatie is gedisconteerd". En niet het veel gehanteerde "verdisconteerd", omdat disconteren echt iets anders is dan verdisconteren.

 

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor