Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

reclame

Het overbrengen (communiceren) van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn afzet te vergroten. Reclame heeft dus een commerciële doelstelling. Het is een onderdeel van het bredere gebied promotie, dat ook de niet-commerciële communicatie omvat.

Reclame accentueert de positieve eigenschappen van een product. Daarbij is vaak van (enige) overdrijving sprake. Negatieve eigenschappen worden meestal weggelaten of afgezwakt.

Reclame speelt in ons economisch systeem een belangrijke rol. Producenten gebruiken reclame als een wapen in de concurrentiestrijd. Maar ook de overheid, politieke partijen en verenigingen proberen via de reclame een boodschap over te brengen.

Er zijn verschillende manieren (kanalen) om de reclameboodschap over te brengen.

  • Kranten, de radio, de TV, de bioscoop en tegenwoordig Internet zijn media, die hier vaak voor gebruikt worden.
  • Maar ook huis-aan-huis blaadjes, tijdschriften, uithangborden en muren worden voor reclame gebruikt.

Er gaat geen uur voorbij of we horen of zien wel een of andere vorm van reclame.

Als hier alleen informatie over het product wordt gegeven zoals gebruiksmogelijkheid, samenstelling, eigenschappen, prijs en dergelijke, dan wordt het belang van de consument gediend. Maar reclame doet vaak meer. Ze prijst de dingen aan. De informatie is dan eenzijdig en verder speelt de reclame vaak in op gevoelens van hebzucht, status, prestige en jaloezie.

In de reclamewereld zijn er instellingen die een soort zelfcontrole uitoefenen op de reclame-uitingen. De STER en de Reclameraad doen dat voor de etherreclame (TV en radio), de Reclamecodecommissie voor de drukpersreclame en de Keuringsraad voor de geneesmiddelenreclame. De controle heeft er toe geleid dat reclame voor het roken niet is toegestaan op TV en radio en die voor snoepgoed (denk aan het tandenborsteltje), pijnstillers en kalmeringsmiddelen aan banden is gelegd. Ook bestaat er sinds 1980 een Wet tegen misleidende reclame. Deze wet bepaalt dat in geval er sprake is van misleidende reclame, de adverteerder aansprakelijk is voor de schade, die uit de misleiding voortvloeit.

In Nederland vinden 26.000 personen in ruim 7700 ondernemingen werk in de reclamebranche.

 

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor