Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

protectie

Protectie is bescherming van de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie. Protectie kan plaatsvinden door het heffen van invoerrechten (een belasting op geïmporteerde producten), door het stellen van een contingent (er mag niet meer dan een bepaalde maximum hoeveelheid per jaar worden ingevoerd) of door allerlei vormen van non-tarifaire protectie (verscherpte kwaliteitseisen stellen aan ingevoerde producten, het administratief ingewikkeld maken van de invoer en dergelijke).

Op de korte termijn lijkt protectie in het belang van het zich beschermende land. Maar op de langere termijn snijdt een land zich hiermee in de vingers. Protectie houdt inefficiënte producties in stand en leidt tot hogere prijzen voor de consument. Een land buit op deze manier zijn comparatieve kostenvoordelen niet uit en kan onvoldoende profiteren van mogelijke schaalvoordelen. Vandaar dat de World Trade Organization (WTO) wordt geprobeerd dergelijke handelsbelemmeringen door middel van overleg weg te nemen.

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor