Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

productiegroei

Met groei wordt hier bedoeld de toeneming van het bruto binnenlands product. Ofwel de waarde van alle in een jaar in een land geproduceerde goederen en diensten. Er zijn jaren met snelle groei en jaren waarin de productie maar weinig toeneemt. De productie kan ook krimpen. De gemiddelde groei over een reeks van jaren heet de trendmatige groei of trend.

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor