Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

productiefactoren

De macro-economische productiefunctie wordt bepaald door de productiefactoren. Van oudsher worden kapitaal en arbeid daartoe gerekend. Maar ook de natuur (grond) kan gezien worden als productiefactor en sommigen zien de factor kennis als zeer bepalend in de macro-economische productie.

De productiefactor arbeid
Arbeid is alle geestelijke (ook kennis , zie hier onder) en lichamelijke inspanning van mensen die ten dienste van de productie wordt bgebracht. Zoals het lichamelijke werk van een stratenmaker of het kenniswerk bij het verrichten van vaatchirurgie. Ook bij deze productiefactor is de kwaliteit heel belangrijk. Mensen zijn een flink stuk van hun leven bezig met het verbeteren van de kwaliteit van hun prestaties door het volgen van allerlei opleidingen en door te leren van eigen ervaringen.

De productiefactor kapitaal
Het gereedschap van de metselaar, de hefbrug van de garage, de drukpers in de drukkerij, de vuilniswagen van de reinigingsdienst. Dit zijn allemaal kapitaalgoederen: goederen die in het productieproces worden ingeschakeld om er andere goederen mee te maken. Kapitaalgoederen worden gemaakt om beter, makkelijker en meer te kunnen produceren. Het gereedschap, de hefbrug, de drukpers en de vuilniswagen worden 'vaste' kapitaalgoederen genoemd omdat ze langer dan één productieproces meegaan. Op de drukpers in de drukkerij kunnen jarenlang boeken worden gedrukt. Maar hij slijt wel; hij moet worden gerepareerd en ten slotte worden vervangen door een nieuwe.

De productiefactor natuur
Bij de factor 'natuur' of 'natuurlijke hulpbronnen' gaat het ten eerste om lucht, zonlicht, aarde en water. Ook om mineralen, olie, gas en kolen die in de aarde en onder water gevonden kunnen worden. Vatten we 'natuur' wat ruimer op, dan horen ook de ligging, het reliëf, de bodemgesteldheid, de rivieren, de meren en de kusten erbij. Veel natuur heeft als productiefactor pas betekenis als er door mensen en machines wat mee is gedaan: een steenkolenlaag op een paar honderd meter diepte wordt pas interessant als mensen en machines de kolen binnen ons bereik hebben gebracht.

Niet alleen de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, ook de kwaliteit ervan is van betekenis. Het is een groot verschil of je verbouwt op vruchtbare grond of op los zand en of het aardgas een goede of een slechte kwaliteit heeft. De ligging aan zee biedt vaak meer mogelijkheden voor ontplooiing van een land dan wanneer het helemaal ingesloten ligt tussen andere landen.

 

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor