Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Kostprijs

 1. Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk].
  Synoniem: standaardkostprijs .
 2. Verwachte kosten berekend per eenheid product bij stukproductie [euro/stuk]. Dit hoeven dus niet toegestane kosten te zijn.
 3. Som van de inkoopprijs en de verwachte kosten per eenheid product in een handelsonderneming [euro/stuk]
  (NB Een handelaar ziet de inkoopprijs niet als kosten, want anders is het niet mogelijk een brutowinst te berekenen).
 • Misconceptie: de prijs die in het verleden is betaald voor vaste of vlottende activa {Externe Verslaggeving} [euro]. In het kader van IFRS is inmiddels de term 'fair value' geïntroduceerd als alternatieve waardemaatstaf in de jaarrekening.
 • Synoniemen: aanschafprijs, historische uitgaafprijs, historische kostprijs of verkrijgingsprijs. Deze synoniemen zijn minder gebruikelijk, omdat 'kostprijs' makkelijker in het gehoor ligt, ook al is dat niet correct.
 • Misconceptie: de reële waarde (fair value), in casu de prijs die op het moment van aanschaf is betaald, c.q. de vervangingswaarde.
  Misconceptie: inkoopwaarde van de afzet {Boekhouden} [euro per periode], o.a. in de term Kostprijs Verkopen bij de handelsonderneming.
 • Misconceptie: werkelijke kosten toegerekend aan een eenheid product [euro/stuk].
 • Misconceptie: verkoopprijs {Volkstaal} [euro]. Men vraagt ' Wat kost dat?', als men de verkoopprijs wil weten.

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor