Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

heffing

Dit is een door de overheid aan consumenten en producenten opgelegde betaling. Heffingen hebben een financierings- en een regulerings-aspect. De heffingen die wij aan het Zuiveringschap betalen worden gebruikt om de nodige zuiveringsinstallaties te financieren. Tegelijk hebben heffingen - als ze hoog genoeg zijn - een regulerend effect: de betaler gaat zijn gedrag aanpassen om minder door de heffing getroffen te worden. Tot dusver wordt in onze wetgeving de heffing vooral als financieringsinstrument gebruikt. De ecotax, een heffing op energiegebruik, is een eerste toepassing in de reguleringssfeer.
De gedachte de benzineaccijns fors te verhogen om het autogebruik terug te dringen is een ander voorbeeld. Uitgerekend is dat een verhoging van de accijns tot twee gulden per liter het autogebruik met 40 procent zal verminderen.

Ook het rekeningrijden, bijvoorbeeld door het gebruik van tolpoorten, is een voorbeeld van een regulerende heffing.

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor