Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

consumentenvertrouwen


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet het consumentenvertrouwen. Deze statistiek geeft informatie over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur. In het Consumentenconjunctuuronderzoek worden maandelijks aan ongeveer 1000 respondenten vijf vragen gesteld over de algemene economische en de eigen financiële situatie. Voor de berekening van het consumentenvertrouwen gebruikt het CBS de antwoorden op vijf vragen. De eerste twee hebben betrekking op het economisch klimaat in Nederland. Er wordt een mening gevraagd over de ontwikkeling economische situatie in Nederland.

Is het in Nederland in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven? En de ondervraagde geeft zijn verwachting voor het komende jaar. Dan komen er drie vragen over de financiële situatie van de ondervraagde en de koopbereidheid. Twee over de eigen financiële situatie (in de afgelopen 12 maanden en de verwachting voor de komende 12 maanden). En een vraag over de koopbereid wat betreft duurzame consumptiegoederen (computers, vaatwassers, DVD-spelers enzovoort).

Op de eerste vier vragen zijn vier antwoorden mogelijk: 'beter', 'gelijk', 'slechter' en 'weet niet'. De laatste vraag biedt drie antwoordmogelijkheden: 'gunstige tijd' (om zulke duurzame consumptiegoederen te kopen), 'ongunstige tijd' en 'weet niet'. Van elke vraag wordt het verschil tussen het aantal optimistische antwoorden ('beter' en 'gunstige tijd') en pessimistische ('slechter' en 'ongunstige tijd') genomen. Dit saldo wordt dan uitgedrukt in procenten van het totaal aantal antwoorden. Het gemiddelde van de eerste twee vragen geeft het cijfer voor het 'economisch klimaat', het gemiddelde van de laatste drie levert de indicator voor de 'koopbereidheid' op. Het cijfer voor het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van alle vragen. Maximaal kan elk cijfer (economisch klimaat, koopbereidheid en consumentenvertrouwen) dus uitkomen op +100, minimaal op –100.

(Zie ook: Producentenvertrouwen)

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor