Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Bruto binnenlands product

Het BBP is gelijk aan de totale bruto toegevoegde waarde (tegen marktprijzen) die in een bepaald jaar binnen de landsgrenzen wordt gegenereerd. In 1998 bedroeg het BBP f 782 miljard. Het verschil tussen bruto en netto toegevoegde waarde wordt gevormd door de afschrijvingen. De toevoegde waarde tegen marktprijzen minus het saldo van kostprijsverhogende belastingen en kostprijsverlagende subsidies is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen factorkosten.

De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten is beschikbaar voor de afschrijvingen en voor de beloning van de productiefactoren. Na aftrek van de afschrijvingen resteert de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. Dit is dus het bedrag dat beschikbaar is voor beloning van de productiefactoren arbeid, natuur en kapitaal in dienst van de onderneming.

De arbeid van werknemers en ondernemers wordt beloond met de loonsom en de winstsom; mensen die geldkapitaal beschikbaar stellen, ontvangen de interestsom en degenen die de grond ter beschikking stellen ontvangen pacht en huur. Deze som van de beloningen van de productiefactoren wordt ook het netto binnenlands inkomen genoemd.

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor