Search   Contact      

 

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Aandelenkapitaal

  1. Misconceptie: moet zijn 'aandelenvermogen', want het kapitaal staat debet op de balans en het vermogen staat credit.
  2. Omvang van het nominale bedrag aan aandelen dat door een onderneming is geplaatst [euro] {Externe Verslaggeving}. De term is wettelijk voorgeschreven, waarbij de wet niet is afgestemd op de terminologie die stilzwijgend is afgesproken onder economen (zie de wettelijke balansmodellen ).

Aandelenvermogen

  1. Vermogen dat verkregen is door uitgifte van aandelen (in feite het geplaatste aandelenvermogen). Het aandelenvermogen is een deel van het eigen vermogen van een BV of NV [euro].
    Synoniem: aandelenkapitaal {Externe Verslaggeving}, maar eigenlijk wordt het woord 'kapitaal' dan in een verkeerde betekenis gebruikt.
  2. Het totale vermogen dat een NV of BV via emissie van aandelen zou kunnen verkrijgen (in feite het maatschappelijk aandelenvermogen). De maximale omvang van het aandelenvermogen is vastgelegd in de statuten van de onderneming.

 

 

 

 

 

 

managementnieuws

nieuws


managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

NRC: Economie voor jou

.

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor