Search   Contact      

 

     

economie

economen jargon

beursjargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

ranglijst economen

literatuur economie

links eConomics

 


management

goeroe overzicht

management jargon

management tools

 

Interneteconomie: Bedrijven produktiever met ICT

Door gebruik te maken van ICT kunnen bedrijven produktiever worden dan nu het geval is. De interneteconomie is dan de metafoor voor een sterk aangepaste economie waarin het bedrijfsleven en overheidsorganisaties veel gebruik zullen maken van informatie- en communicatietechnologie. Al vanaf de jaren zestig gebruiken bedrijven op steeds groter worden schaal computers en zijn veel bedrijfsprocessen (of delen daarvan) geautomatiseerd. Alle bedrijfsprocessen hangen aan elkaar door informatie, het cement die alles bindt.

Bestuurlijke informatieverwerking (met automatisering) zorgt dus al jarenlang voor een transformatie van de werkwijzen. Nu met de commerciele acceptatie van internet staan we op de rand van fundamentele wijzigingen. Die acceptatie is het gevolg van een efficiënter internet. We kunnen tegen lokaal tarief of zelfs tegen vaste maandelijkse kosten verbonden zijn met internet. Bovendien is de technologie heel 'open', waardoor WebSites en pagina's op het net met vrij beschikbare middelen gebouwd kunnen worden. De programmeertalen zijn niet erg moeilijk en er zijn veel softwarepakketten die het 'akelige' werk feilloos overnemen. Gebruikers kunnen de software (browser) van het net downloaden om de pagina's op het World Wide Web te bekijken.

Voor de produktiviteit van bedrijven heeft dat een aantal consequencies. Ten eerste kunnen zij heel gemakkelijk informatie zoeken en verwerken. En transacties kunnen elekronisch worden afgehandeld, waardoor de kosten omlaag gaan. Delen van het bedrijfsproces worden geautomatiseerd en dat is vaak goedkoper dan de loonkosten van personeel. Tevens worden er minder fouten gemaakt omdat er een relatie zal zijn met de back-office systemen.

De veel gebruikte nieuwe begrippen eCommerce en eBusiness staan voor de deur. Consumenten kunnen op het net produkten zoeken, vinden en aanschaffen. Toch is de B2B (business-to-business) handel belangrijker. Verreweg de meeste transacties (90%) vindt plaats tussen de bedrijven onderling.Met eBusiness wordt bedoeld dat door gebruik van internet gebaseerde technologie alle bedrijfsprocessen gekoppeld worden. Hechter dan met de eerdere ICT-innovaties mogelijk was.

Het eindresultaat zal een optimale informatieketen zijn, waardoor bedrijven produktiever zullen zijn dan voorheen het geval was.

Jules Verlaan
2 Oktober, 2001

 

 

 

 

google

bouwweb

webwise

managementboek.nl

ESB Economisch Statistische Berichten

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor