vv
Search   Contact      

 

     

eTrends

eConomics

eServices

eConcepts

eMethods


indomeinen


Links eBiz

Literatuur eBiz

 

Floor geeft informatie over ondernemen op Internet. WebWise kan u er in begeleiden en u adviseren om een haalbaar traject te realiseren.

Er is gewerkt aan een overzicht van alle Buzzwords ;-) in management en er is een Webtionary toegvoegd voor WebJargon

Om nieuwe business te starten op internet is inzicht in de trends, de economie, de dienstverlening, businessconcepten benodigd. Om dat allemaal boven tafel te krijgen bestaan er methoden om in projectverband te komen tot nieuwe activiteiten in uw business. Wij willen u de nodige handvatten aanbieden artikelen te plaatsen, trends aan te geven en overzichten van concepten, diensten en methoden met betrekking tot innovatie met behulp van het internet,

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor